Tjernstad Utvikling

GPC poengsystem

Den lokale cacheforeningen har i flere omganger arrangert cacheOL, Glaamadalens Plastikbeholderes Cacheleker (GPC).

For å kunne gjennomføre et slikt arrangement trengte vi et godt system for å holde orden på poeng og tidtaking.

Første gang (2019) ble dette systemet laget med PHP, og litt Vue for innebygget QR leser. Til andre gang (2022) ble systemet totalt bygget på nytt, denne gangen med Next js.